Famuse

Genre: Koor

Famuse is een groep van negen enthousiaste vrouwen met een gedeelde passie: zingen! Sinds mei 2014 staat Famuse onder leiding van dirigent: Peter Wagenaar.

Samen werken zij aan een zeer divers repertoire, met als rode draad een muzikale tijdreis. Het repertoire bevat 3-en 4-stemmige arrangementen, met pianobegeleiding en a-capella. Famuse zingt graag uit het hoofd. Of zoals de Engelsen zeggen: by heart.

Dit koor speelt op het ‘Kom erbij Festival’: https://cultuurkwartier.nl/komerbij/

Noorderkerk

Oud Kerkhof 11
Sneek